Actueel

BTW-Regeling

Per 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief van 19% verhoogd naar 21%. Het lage btw-tarief voor schilders- en onderhoudswerk

aan huizen ouder dan twee jaar blijft bestaan.

Omdat het algemene btw-tarief binnenkort van 19 naar 21 procent wordt verhoogd, komen er bij Ledenadvies ook veel vragen binnen over

het verlaagde btw-tarief van 6 procent schilder- en onderhoudswerk aan woningen van twee jaar en ouder. De vraag is of die maatregel

nu nog wel van kracht is of niet? Voor alle duidelijkheid: het verlaagde btw-tarief voor schilders- en onderhoudswerk blijft gewoon

gehandhaafd volgens de geldende regels.

Dit betekent dat u ook na 1 oktober 2012 6% btw mag factureren aan particuliere woningbezitters.

(Bron: site onderhoud.NL).

 

De 6% BTW regeling geldt voor woningonderhoud aan particuliere woningen

die ouder zijn dan 2 jaar.

Een particuliere woning is:

 

• Een woning in particulier eigendom

• Huurwoningen door particulieren bewoond

• Bejaardentehuizen

• Verpleeghuizen en zorginstellingen

• Aanleunwoningen

• Studentenwoningen

• Kloosters, zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning

• Tweede woning, zover permanente bewoning is toegestaan

Verfrichtlijn 2010

Vanaf 1 januari 2007 zijn de grenswaarden van vluchtige organische stoffen

van kracht gegaan. Per 1 januari 2010 worden deze maatregelen nog verder aangescherpt.

Deze richtlijn heeft een Europese draagkracht en is verder uitgewerkt op nationaal niveau. Deze richtlijn is onderdeel van de nationale emissieplafond voor VOS die Nederland heeft afgesproken.

 

De nieuwe EG-richtlijn voor verfproducten stelt dus eisen aan het VOS gehalte van de verven en vernissen in de huidige markt.

 

Dit betekent een grote omslag die het hart van de verf (het bindmiddel) raakt.

Het bindmiddel is het hoofdbestanddeel van verf en bepaalt de eigenschappen als hechting, droging, glans en duurzaamheid.

 

Vanaf 2010 moeten alle verfproducten in Nederland voldoen aan de nieuwe Europese verfrichtlijn. Deze richtlijn heeft het reduceren van oplosmiddelen als doelstelling. Een verandering die in januari 2010 van kracht gaat.

Een maatregel ook, die bijna revolutionaire vormen aanneemt.

 

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Europese verfrichtlijn die de reductie op organische oplosmiddelen in de verven als

doel heeft gesteld. Dit betekend dat er een wettelijk voorschrift komt op de maximale toelaatbare organische stoffen in de verven.

 

De gangbare categorieën zijn per verf gedefinieerd voor zowel oplosmiddelhoudend als watergedragen verf.

 

Kort gezegd: ‘de verfrichtlijn stelt een maximum aan de hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS)’.